Tunnikava

 Õpetatav aine:
 Käsitöö ja kodundus
 Õpetaja nimi:
 Maria Trjapitškina
 Kool:  Tallinna Õismäe Vene Lütseum
 Klass:  4- 9klass
 Kuupäev:  
 Tunni teema:  Heegeldamine
 Tunni pikkus:
 90 min
 Kasutatud tehnika:
 Projektor ja arvuti
 Kasutatud takvara:
 
 Kautatud õpikud ja muud
kirjalikud materjalid:
 Anu Pink, Heegeldamine
Eelteadmised:
Oskus põhi silmuse heegeldamine
 Tunni esmärgid:
 Näidata kõike võimalikke silmuste heegeldamine
ja seda kuidas võib oma tööd ilusasti vormistada
 Tunni käik:
 1 osa- sissejuhatus arvuti abil; 2 osa- harjutamine;
3 osa- tagasiside;